PALVELUMME

Asiakaskokemuksen kokonaisuus

Ymmärrä asiakastasi

Näe koko asiakaspolku

Markkinoinnin yhteenveto

Travel Experience -kokonaisuus

Asiakaskokemuksen kokonaisuus

“Kuuntele asiakkaitasi asiakaspolun eri vaiheissa – kehitä liiketoimintasi asiakaskokemusta tehokkaasti

jorney

Bislenz Asiakaskokemuksen kokonaisuus on suunniteltu liiketoimintasi asiakaskokemuksen parantamiseen. Se muodostuu kolmesta päämoduulista “Ymmärrä asiakastasi“, “Näe koko asiakaspolku” ja “Markkinoinnin yhteenveto“.

Tarvitset dataa siitä, kuinka brändisi tavoittaa asiakkaasi ja kuinka he sitoutuvat viestiisi. Tietääksesi tarkemmin teetkö oikeita asioita ja tavoitatko oikean kohderyhmän, tulee sinun analysoida markkinoinnin toimivuutta. Ymmärtääksesi asiakkaasi tarpeita, on hyvä helpottaa asiakaspalautteen antamista ja analysoida saamiasi tuloksia.

Asiakaskokemus on paljon muuta kuin pelkkä NPS-kysely kerran tai kaksi vuodessa. Sinun on hyvä ymmärtää, kuinka asiakas kulkee asiakaspolulla ja kuinka he kokevat eri kosketuspisteet. Näin saat tietoa siitä, missä olet onnistunut ja kuinka voit kehittyä. 

Ymmärrä asiakastasi

Mitä enemmän asiakkaasi antavat palautetta, sitä paremmin voit kehittää yrityksesi toimintaa. Useimmat asiakkaat eivät kuitenkaan kerro kokemuksistaan, koska he kokevat palautteen antamisen hankalana ja tarpeettomana. 

Yritykset tarvitsevat helppoja työkaluja asiakkaiden kuuntelemiseen sekä palautteen analysointiin. Tärkeintä on kuitenkin hyödyntää kerättyä tietoa ja kehittää toimintaa saadun palautteen mukaisesti. Tämän tulisi olla jatkuva prosessi.

Bislenz tarjoaa erilaisia työkaluja asiakaspalautteiden keräämiseen.  Kyselyt on luotu asiakkaan ostopolun kaikki vaiheet huomioiden. Kyselyissä hyödynnetään maailmanlaajuisia asiakastyytyväisyyttä mittaavia standardeja, kuten NPS (Net Promoter Score) & CES (Customer Effort Score). Näitä yhdistelemällä saadaan kokonaisvaltainen näkemys asiakkaan kokemuksesta.

Käytössämmen olevat AI (Artificial Intelligence) -työkalut käyvät läpi suuria määriä dataa analysoiden ja ryhmitellen saatua palautetta. Tämä säästää aikaa, jotta voit keskittyä kehittämään toimintaasi ja asiakaskokemustasi. 

voiceofcustomer

Näe koko asiakaspolku

Digitaaliset analysointityökalut, kuten Google Analytics, kertovat mitä asiakkaat ovat tehneet verkkosivuillasi. Näillä työkaluilla et kuitenkaan suoraan näe mitä tapahtui ennen verkkosivulla vierailua tai mitä sen jälkeen tapahtui. Tätä dataa on kuitenkin saatavilla, mutta se on jaoteltu moniin eri palveluihin. Näiden tietojen yhdistäminen vaatii paljon aikaa ja osaamista.

Bislenz tuo yhteen eri tietolähteet ja auttaa sinua näkemään koko asiakkaan polun yhdessä näkymässä. Tässä työkalussa näet, kuinka tavoitat asiakkaat sosiaalisessa mediassa ja muissa markkinoinnin kanavissa. Samalla seuraat heidän polkuaan sitoutumisesta ostoon asti. Pääset näkemään myös mitä tapahtuu oston jälkeen – mitä he jakavat yrityksestäsi ja millaista palautetta he antavat. 

Google Analytics ei myöskään välttämättä raportoi oikein verkkokaupan todellista myyntiä. Tästä syystä olemme rakentaneet suorat integraatiot moniin verkkokauppoihin ja varausjärjestelmiin varmistaaksemme luotettavan tiedon. 

Markkinoinnin yhteenveto

Tehokas digitaalinen markkinointi on monikanavaista sisältäen esimerkiksi maksutonta ja maksettua markkinointia sosiaalisessa mediassa sekä hakukoneverkostoissa. Kampanjointitulosten hallinta on työlästä, koska markkinointia tehdään useilla erillisillä alustoilla. 

Bislenz tuo kaiken tiedon digitaalisen markkinoinnin kanavista yhteen. Tuloksista voidaan seurata esimerkiksi näyttökertoja, klikkauksia, konversioita ja käytettyä budjettia. Jotta voit seurata mitä kanavissasi tapahtuu, näytämme kaiken tiedon kätevästi visuaalisilla aikajanoilla.

organictimeline

Travel Experience -kokonaisuus

BisLenzLogoTravel

Travel Experience -kokonaisuus on suunniteltu erityisesti matkailutoimialalle, matkailualueorganisaatioille sekä matkailuyrityksille. Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen ja oman toiminnan kehittäminen on tärkeää menestyäkseen matkailutoimialalla. 

Bislenzin päämoduulit palvelevat myös matkailuyrityksiä. On tärkeää ymmärtää asiakkaan polkua, markkinoinnin tehokkuutta sekä asiakkaan tyytyväisyyttä tuotteesta ja palveluista. Bislenz voidaan yhdistää moniin matkailutoimijoiden varausjärjestelmiin kuten esimerkiksi Bokuniin. 

Bislenzistä löydät myös paljon maailmanlaajuista matkailudataa, jota voit hyödyntää esimerkiksi kilpailijatutkimukseen ja kansainvälisten matkailutrendien tulkitsemiseen. Tähän dataan pääset käsiksi matkailutoimialalle suunnitellussa Bislenz-moduulissa. 

Bislenz Travel Experience -kokonaisuus ja sitä tukevat palvelut matkailuyrityksille tarjotaan yhdessä FlowHousen kanssa. FlowHouse on matkailun muutosjohtamisen, digitaalisen matkailumarkkinoinnin ja tiedolla johtamisen asiantuntija.

Kiinnostuitko?

Jätä meille viesti ja keskustellaan yhdessä, kuinka bislenz voisi auttaa juuri sinun yritystäsi